Keuringen Brandblussers en haspels


Brandbeveiliging:

De schade die door brand ontstaat wordt vaak ernstig onderschat. Men denkt bij brand wel aan schade aan het pand, producten en productiemiddelen maar niet aan mensenlevens en gevolgen. Productiestilstand, niet kunnen leveren, informatieverlies, klantenverlies, schadeclaims, het mislopen van orders en te lage verzekeringsuitkeringen kunnen het gevolg zijn. Volgens cijfers van het CBS gaat 60% van de door brand getroffen bedrijven failliet binnen 2 jaar na de brand.
blussersbrandhaspel
Het bouwbesluit, de Arbowet en richtlijnen verzekeraars stellen u als ondernemer verantwoordelijk voor de veiligheid van werknemers en bezoekers (ook wel zorgplicht genoemd) en bevestigen het belang van goede voorzieningen op het gebied van brandbeveiliging (brandblusmiddelen) binnen uw bedrijf.

MdL gereedschapkeuring i.c.m. met zijn partner in brandbeveiliging kan uw brandblustoestellen, brandslanghaspels, droge blusleidingen, noodverlichtingsarmaturen en gerelateerde producten onderhouden en leveren.

Brandblussers:
Voor de veiligheid van werknemers, bezoekers en uw eigendommen is goede periodieke controle van uw brandblussers en brandslanghaspels dan ook een noodzaak. Wij controleren alle merken en type brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Onze ervaren servicetechnici werken conform NEN 2559 en NEN-EN 671-3 en hebbende kennis, ervaring en het gereedschap om uw brandblussers en brandslanghaspels vakkundig te onderhouden. Zij controleren tevens of uw brandblussers en brandslanghaspels herkenbaar en bereikbaarzijn en of er geen veranderingen hebben plaatsgevonden. De brandblussers en brandslanghaspels worden standaard voorzien van een onderhoudssticker. Eventuele tekortkomingen worden ter plekke toegelicht en gerepareerd. Onderhoud van brandblussers is te verdelen in jaarlijks, vijfjaarlijks, tienjaarlijks, vijftienjaarlijks en twintigjaarlijks.

Onderhoud van brandhaspels:
1-Jaarlijks onderhoud conform NEN 671.3
5-jaarlijkse beproeven brandslanghaspel op 10 bar conform NEN 3211 of op 12 bar conform NEN 671.1

1. Jaarlijks onderhoud volgens onderhouds-instructies fabrikant en volgens NEN-EN 671-3 door een REOB erkend monteur.
2. Het om de 5 jaar beproeven van de slang op de maximale werkdruk ( 10-12 bar), afhankelijk van de productie norm.
3. Het duidelijk markeren van de haspel met een pictogramaanduiding.
4. Het vaststellen dat de doorstroom en statische druk in de waterleiding stabiel en voldoende is om een juiste werking
    van de brandslanghaspel als blusmiddel te kunnen garanderen.
5. Leveren van een logboek en het bijhouden van het logboek.

bel of mail voor meer informatie...
terug